mrchi trn alitn

nil alta 93
nks mt lf mra
1
10/22/2022
do pega dolabi (213)


ssche 

2
10/23/2022
an do pe (214)


 

3
10/24/2022
pe anul rent. (215)


pgnim, fshn 

4
10/25/2022
do fe do (216)


 

5
10/26/2022
an pexa anteno (217)


plthim 

6
10/27/2022
pe ce pegato (218)


 

7
10/28/2022
do pe donasa (219)


pnltm 

8
10/29/2022
an dona pexafa (220)


 

9
10/30/2022
pe an dil (221)


 

10
10/31/2022
do ante an (222)


p'latim, nchty 

11
11/1/2022
an dola peganai (223)


nchty 

12
11/2/2022
pe pega anulev (224)


 

13
11/3/2022
do do dolate (225)


lamrnty 

14
11/4/2022
an anul anulus (226)


 

15
11/5/2022
pe fe donade (227)


pshrim 

16
11/6/2022
do pexa pexali (228)


 

17
11/7/2022
an ce antemo (229)


trbety 

18
11/8/2022
pe pe dolabi (230)


 

19
11/9/2022
do dona pe (231)


 

20
11/10/2022
an an rent. (232)


hliri