mrchi trn alitn

nil alta 88
nks mt lf mra
1
10/22/2020
pe dona pe (44)


ssche 

2
10/23/2020
do an rent. (45)


 

3
10/24/2020
an ante do (46)


pgnim, fshn 

4
10/25/2020
pe dola anteno (47)


 

5
10/26/2020
do pega pegato (48)


plthim 

6
10/27/2020
an do donasa (49)


 

7
10/28/2020
pe anul pexafa (50)


pnltm 

8
10/29/2020
do fe dil (51)


 

9
10/30/2020
an pexa an (52)


 

10
10/31/2020
pe ce peganai (53)


p'latim, nchty 

11
11/1/2020
do pe anulev (54)


nchty 

12
11/2/2020
an dona dolate (55)


 

13
11/3/2020
pe an anulus (56)


lamrnty 

14
11/4/2020
do ante donade (57)


 

15
11/5/2020
an dola pexali (58)


pshrim 

16
11/6/2020
pe pega antemo (59)


 

17
11/7/2020
do do dolabi (60)


trbety 

18
11/8/2020
an anul pe (61)


 

19
11/9/2020
pe fe rent. (62)


 

20
11/10/2020
do pexa do (63)


hliri