mrchi trn alitn

hld alta 88
nks mt lf mra
1
10/2/2020
do ante pexali (24)


ssche 

2
10/3/2020
an dola antemo (25)


fshn 

3
10/4/2020
pe pega dolabi (26)


pfrnim 

4
10/5/2020
do do pe (27)


 

5
10/6/2020
an anul rent. (28)


pgnim 

6
10/7/2020
pe fe do (29)


 

7
10/8/2020
do pexa anteno (30)


pshrim 

8
10/9/2020
an ce pegato (31)


 

9
10/10/2020
pe pe donasa (32)


 

10
10/11/2020
do dona pexafa (33)


plthim, nchtyn 

11
10/12/2020
an an dil (34)


nchtyn 

12
10/13/2020
pe ante an (35)


 

13
10/14/2020
do dola peganai (36)


lamrnty 

14
10/15/2020
an pega anulev (37)


 

15
10/16/2020
pe do dolate (38)


p'latim 

16
10/17/2020
do anul anulus (39)


 

17
10/18/2020
an fe donade (40)


trbety 

18
10/19/2020
pe pexa pexali (41)


 

19
10/20/2020
do ce antemo (42)


 

20
10/21/2020
an pe dolabi (43)


hliri