mrchi trn alitn

nil alta 87
nks mt lf mra
1
5/29/2020
do pexa dil (459)


ssche 

2
5/30/2020
an ce an (460)


 

3
5/31/2020
pe pe peganai (461)


pgnim, fshn 

4
6/1/2020
do dona anulev (462)


 

5
6/2/2020
an an dolate (463)


plthim 

6
6/3/2020
pe ante anulus (464)


 

7
6/4/2020
do dola donade (465)


pnltm 

8
6/5/2020
an pega pexali (466)


 

9
6/6/2020
pe do antemo (467)


 

10
6/7/2020
do anul dolabi (468)


p'latim, nchty 

11
6/8/2020
an fe pe (469)


nchty 

12
6/9/2020
pe pexa rent. (470)


 

13
6/10/2020
do ce do (471)


lamrnty 

14
6/11/2020
an pe anteno (472)


 

15
6/12/2020
pe dona pegato (473)


pshrim 

16
6/13/2020
do an donasa (474)


 

17
6/14/2020
an ante pexafa (475)


trbety 

18
6/15/2020
pe dola dil (476)


 

19
6/16/2020
do pega an (477)


 

20
6/17/2020
an do peganai (478)


hliri