mrchi trn alitn

tlch alta 87
nks mt lf mra
1
4/19/2020
pe an rent. (419)


ssche, fshn 

2
4/20/2020
do ante do (420)


 

3
4/21/2020
an dola anteno (421)


phltim 

4
4/22/2020
pe pega pegato (422)


 

5
4/23/2020
do do donasa (423)


pfrnim 

6
4/24/2020
an anul pexafa (424)


 

7
4/25/2020
pe fe dil (425)


p'latim 

8
4/26/2020
do pexa an (426)


 

9
4/27/2020
an ce peganai (427)


 

10
4/28/2020
pe pe anulev (428)


pgnim, nchtyn 

11
4/29/2020
do dona dolate (429)


nchtyn 

12
4/30/2020
an an anulus (430)


 

13
5/1/2020
pe ante donade (431)


lamrnty 

14
5/2/2020
do dola pexali (432)


 

15
5/3/2020
an pega antemo (433)


plthim 

16
5/4/2020
pe do dolabi (434)


 

17
5/5/2020
do anul pe (435)


trbety 

18
5/6/2020
an fe rent. (436)


 

19
5/7/2020
pe pexa do (437)


 

20
5/8/2020
do ce anteno (438)


hliri